Řád Vavřínu 2016

Jedná se o ocenění, kterým Hospodářská komora České republiky vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem a podnikatelským subjektům.

Řád Vavřínu zohledňuje především celoživotní dílo, společenský dopad, mezinárodní nebo jiný přesah. Řád Vavřínu je udělován také osobnostem, které hrdě reprezentují a významně podporují Českou republiku či osobnostem, jež vytváří nadčasové hodnoty a jejichž činy nechávají trvalou stopu v dědictví lidstva, dále lidem, kteří bez ohledu na osobní přínos oddaně pracují ve prospěch ostatních. Oceněny mohou být osobnosti jak z ČR, tak ze zahraničí. Toto ocenění lze udělit také in memoriam.

Hospodářská komora tímto krokem navazuje na období 2012 – 2014, kdy ocenila řadu předních českých podnikatelů a zakladatelů významných firem, dále například herce Jiřího Bartošku, olympioničku Věru Čáslavskou, Dominika Duku či Danu Němcovou.

Slavnostní předávání ocenění Hospodářské komory ČR Řád Vavřínu 2016 se uskutečnilo 29. listopadu 2016 od 19.00 hodin na Žofíně.

 

 

Historie vzniku Řádu Vavřínu

Každá společnost potřebuje své vzory. Osobnosti, se kterými se umíme ztotožnit. Lidé, kterým rozumíme. Úspěšné, kterým nemůžeme a neumíme závidět. Přirozené vůdce, jejichž myšlenky nás naplňují a jsou hodné následování. Obyčejné smrtelníky, kteří nám dávají v těžkých situacích naději a příklad. Nenápadné hrdiny, o které se můžeme opřít.

U zrodu ocenění Řádu Vavřínu stál především bývalý prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel, který se inspiroval v sousedním Polsku.